เครือออน

เครือออน

ชื่อสมุนไพร : เครือออน
ชื่ออื่นๆ :
กาไบ้ดง, ค้างเบี้ย, งวงชุม, จั่งบั่ง, ออนแดง, ท้องปลิง, พญาโจร, พลูหีบ, ล้วงสุ่มขาว, ล้วงสุ่มตัวผู้, สะแกบ, สังขยา, เบี้ยพวงประดิษฐ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Congea tomentosa Roxb.
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นเครือออน เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ เนื้อไม้แข็ง มีขนนุ่ม เลื้อยพันต้นไม้อื่น ปลายกิ่งทอดย้อยลง
  • ใบเครือออน  เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 6-13 เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น โคนมน เนื้อใบสาก ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก มี 5-7 ดอก มีใบประดับรองรับ 3 ใบ สีชมพูอมม่วง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร โคนเชื่อมกัน
  • ดอกเครือออน ดอกย่อยมีสีขาวมีขนาดเล็ก มีใบประดับสีม่วงอ่อนแกมชมพู  3  ใบ หลุดร่วงง่าย กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง 3 กลีบ กลีบรองดอกมี 5 แฉก ติดอยู่เมื่อเป็นผล เกสรผู้ 4 อัน
  • ผลเครือออน ขนาดเล็ก รูปไข่กลับ มีขนยาวสีขาวหนาแน่น มีใบประดับติดที่ขั้ว เมล็ดมี 1 เมล็ด

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ, ทั้งต้น

สรรพคุณ เครือออน :

  • ใบหรือทั้งต้น แก้ไอ แก้ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต น้ำคั้นทาแก้อาการอักเสบ จากตะขาบ  แมลงป่อง พิษแมลงกัดต่อย
Scroll to top