ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

การนวดไทยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การประคบ และการอบ

นวดไทย
นวดไทย
นวดไทย
นวดไทย