วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย

พจนานุกรมสมุนไพรไทย

ISBN  : 9749556828

Author  วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
Title พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
Imprint กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 6
Descript 878 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
Scroll to top