ชื่ออื่น : กะเร, กาลัม, เพราะเพระ, โพะเพะ, ไห่หวัง, ฮ้อบแฮ้บ, และฮวยออง
ชื่อวิทยาศาสตร์
 : Euphorbia neriifolia L. (E. ligularia Roxb.)
ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

    • ต้นส้มเช้า ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีหนามแข็งตามมุม เรียงเป็นแถวตามยาว มีน้ำยางขาว
    • ใบส้มเช้า เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบมนเว้าตื้นๆ โคนใบสอบ ส่วนขอใบเรียบ ใบมีชนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังใบและท้องใบเรียบ เนื้อใบหนาอวบน้ำ หูใบเป็นหนาม
    • ดอกส้มเช้า ดอกเป็นช่อตามกิ่ง เป็นดอกแบบแยกเพศ แต่อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกไม่มีกลีบดอก ดอกมีใบประดับที่ดูคล้ายกลีบดอกสีเหลือง มี 5 อัน
    • ผลส้มเช้า เป็นผลสดประกอบไปด้วยผลขนาดเล็ก 3 ผลรวมกัน ไม่มีเนื้อผล

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ, ยาง

สรรพคุณส้มเช้า :

  • ใบ โขลกตำพอก ปิดฝี แก้ปวด ถอนพิษดี
  • ยาง เป็นยาระบายอ่อนๆ ขับพยาธิ แก้จุก แก้บวม ทำให้อาเจียน เบื่อปลาเป็นพิษ แก้ท้องมาน พุงโร ม้ามย้อย แก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง ขับน้ำย่อยอาหาร
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย