สมุนไพรประเภทโกฐ

โกฐ (ภาษาโบราณอาจเขียนเป็น โกฎ โกฎ โกฎฐ์ โกด หรือ โกษฐ์) หมายถึง กลุ่มของสมุนไพรจำพวกหนึ่ง จัดเป็นกลุ่มต่างๆ ได้เช่น โกฐทั้งห้า โกฐทั้งเจ็ด โกฐทั้งเก้า รวมถึงมีโกฐพิเศษอีกสามชนิด

– โกฐทั้งห้า ได้แก่

 • โกฐหัวบัว คือ เหง้าและรากแห้งของไม้ล้มลุก 4 ชนิด ในวงศ์ Umbelliferae คือ Cnidium officinale Makino, Conioselinum univittatum Turcz. Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu และ Licusticum wallichii Franchet
 • โกฐสอ คือ รากแห้งของไม้ล้มลุก ชนิด Angelica dahurica Fisch.ex Hoffm.
 • โกฐเขมา [ขะ-เหฺมา] หรือ โกฐหอม คือเหง้าและรากแห้งของพืชหลายชนิดในสกุล Atractylodes spp.
 • โกฐเชียง คือ รากแขนงของไม้ล้มลุก ชนิด Angelica sinensis (Oliv.) Diels
 • โกฐจุฬาลัมพา หรือ โกฐจุฬาลำพา คือ เรือนยอดแห้งที่กำลังมีดอกของพืชสามชนิดในสกุล Artemisia spp.

– โกฐทั้งเจ็ด รวมโกฐทั้งห้าที่กล่าวมาและเพิ่มอีกสองชนิด ได้แก่

– โกฐทั้งเก้า รวมโกฐทั้งเจ็ดที่กล่าวมาและเพิ่มอีกสองชนิด ได้แก่

 • โกฐพุงปลา (อีสานเรียก ปูดกกส้มมอ) คือ สิ่งที่นูนปูดขึ้นมาตามกิ่งและใบของไม้ต้นหลายชนิด ในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae เช่น สมอไทย (Terminalia chebula Retz.)
 • โกฐชฎามังษี หรือ โกฐชฎามังสี คือ รากแห้งของพืชล้มลุก Nardostachys jatamansi DC. ในวงศ์ Valerianaceae

และ โกฐพิเศษ อีกสามชนิดด้วยกัน ได้แก่

อีกทั้งยังมีเครื่องยาที่มีชื่อเรียกว่า โกฐอื่นๆ ปรากฏอยู่ตามพระคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยหรือในตำรายาต่างๆ อยู่อีกเจ็ดชนิดด้วยกัน ได้แก่

 • โกฐจุฬารศ คือ ส่วนของใบจากพืช Eucalyptus globulus
 • โกฐกุสุมภ์ คือ ดอกคำฝอยแห้ง (Carthamus tinctorius)
 • โกฐนษิณี คือ เครื่องยาที่ได้จากพืช Psoralea corylifolia
 • โกฐสิงคลี คือ เขาของสัตว์กีบที่เรียกว่า กุย (Saiga tatarica L.)
 • โกฐกะเพ่อ คือ สารประกอบเคมีมีสูตรเป็น Hg2Cl2 ชื่อสามัญเรียก Calomel
 • โกฐขี้แมว คือ รากที่เป็นหัวใต้ดินของพืช Rehmannia glutinosa
 • โกฐสอเทศ คือ เหง้าที่ปอกเปลือกแล้วของต้นพืชในสกุล Iris spp.
Scroll to top