วัวป่า

วัวป่า

วัวป่า

ชื่อสามัญว่า Banteng
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus
จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์บก” คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขา

สรรพคุณ วัวป่า :

  • เขาวัว สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้พิษกาฬ ถอนพิษผิดสำแดง ตับบำรุง ร่างกาย บำรุงตับดี แก้ดีซ่าน บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต เป็นกระสายทำให้ยาแล่นเร็ว

 

Scroll to top