วัวดำ

วัวดำ

วัวดำ

ชื่อสามัญว่า Banteng
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus
จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์บก” คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก

ส่วนที่ใช้เป็นยา :   มูล (ขี้วัว)

สรรพคุณ วัวดำ :

  • ใช้มูลทำยา สรรพคุณ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ทั้งปวง แก้ไฟลามทุ่ง แก้งูสวัด แก้ลมพิษ แก้ฟกบวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top