ชื่ออื่น : ละมุด, สวา, ชวานิลอ, ละมุดฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara zapota (L.) P.Royen
ชื่อวงศ์ : Sapotaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ละมุด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพุ่มทึบ กิ่งก้าน แตกออกรอบลำต้นเป็นชั้น ๆ
  • ใบละมุด เป็นใบเดี่ยว ท้องใบมีสีน้ำตาลอมเขียว มักออกเป็นกระจุก ตามปลายกิ่ง
  • ดอกละมุด ออกดอกเดี่ยว ตามง่ามกิ่ง กลีบรองดอกเรียงกัน เป็น 2 ชั้น กลีบดอกเชื่อมกันและยกตั้งขึ้น มี 6 กลีบ มีสีเหลืองนวล
  • ผลละมุด เป็นรูปไข่ หรือรูปปลายข้างหนึ่งแหลมเล็กน้อย ผิวผลมีสีน้ำตาล ผลยังไม่สุกมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เมื่อสุกจะนิ่ม หวาน ไม่มียาง มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดำฝังอยู่ในเนื้อ ผลละ 2-6 เมล็ด

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เปลือกต้น, ยางจากผล, เมล็ด

สรรพคุณ ละมุด :

  • เปลือกต้นละมุด นำมาต้มเป็นยาแก้บิด
  • ผลละมุด สุกนำมารับประทานเป็นผลไม้ หรือเตรียมผลไม้
  • ยางจากผลดิบละมุด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิอย่างแรง
  • เมล็ดละมุด เป็นยาบำรุง
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย