ชื่ออื่น ๆ : ระย่อม, กะย่อม(ใต้), เข็มแดง, ย่อมตีนหมา(เหนือ-พายัพ), กอเหม่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละย่อม(สุราษฎร์), ตูมคลาน, มะโอ่งที, คลาน, สะมออู(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
ชื่อวงศ์ :   Apocynaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

 • ระย่อม เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลำต้นจะมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. เปลือกจะเป็นสีขาว และมีน้ำยางสีขาว จะผลัดใบในฤดูแล้ง และจะผลิใบใหม่ในฤดูฝน ส่วนดอกนั้นจะออกต้นฤดูหนาว
  ระย่อม
 • ใบระย่อม ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะใบจะเป็นรูปรีแกมรูปหอก ตรงปลายใบแหลม ใบจะมีความกว้างประมาณ 1.5-10 ซม. และมีความยาวประมาณ 5-21 ซม.
 • ดอกระย่อม  ออกเป็นช่อสีขาว ชมพู หรือสีแดง ลักษณะดอกคล้ายดอกเข็ม ก้านดอกจะเป็นสีแดง มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ มีลักษณะเป็นหลอโค้งเล็กน้อย
 • ผลระย่อม ผลอ่อนจะเป็นสีเขียว ส่วนผลสุกจะเป็นสีดำ ผลนั้นจะมีลักษณะเป็นผลแฝดติดกันตรงโคนด้านใน และจะอุ้มน้ำ ผลจะมีความยาวประมาณ 1-1.8 ซม.

ส่วนที่ใช้เป็นยา : รากสด รากแห้ง น้ำจากใบ ดอก เปลือก

สรรพคุณ ระย่อม :

 • รากสดระย่อม เป็นยารักษาหิด
 • รากแห้งระย่อม เป็นยาลดความดันโลหิตสูง เป็นยากล่อมประสาท ทำให้ง่วงนอน และอยากอาหาร
 • ดอกระย่อม แก้โรคตาแดง
 • น้ำจากใบระย่อม ใช้รักษาโรคแก้ตามัว
 • เปลือกระย่อม แก้ไข้พิษ
 • กระพี้ระย่อม บำรุงโลหิต
บทความก่อนหน้านี้ระย่อมหลวง
บทความถัดไประงับพิษ