รสยา 8 รส

รสยา  8  รส  ในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์  กล่าวถึงยา  8  รส  แก้โรค ดังนี้ คือ

  1. รสขม                           ย่อมซาบไปตามผิวหนัง
  2. รสฝาด                          ย่อยซาบมังสา (ชาบเนื้อ)
  3. รสเค็ม                          ซาบเส้นเอ็น
  4. รสเผ็ดและรสร้อน        ซาบกระดูกมิได้เว้น
  5. รสหวาน                       ย่อมซึมซาบลำไส้ใหญ่
  6. รสเปรี้ยว                      ซาบลำไส้น้อย
  7. รสเย็นหอม                   ซาบหัวใจ
  8. รสมัน                           ซาบที่ข้อต่อทั้งปวง
Scroll to top