รสยา  4  รส

ในคัมภีร์ธาตุวิภังค์  ได้กล่าวถึงรสยา 4 รส แก้โรคดังนี้

    1. รสยาฝาด             ชาบไปในผิวเนื้อ  และเส้นเอ็น
    2. รสยาเผ็ด              ชาบไปในผิวหนังทุกเส้นขน
    3. รสยาเค็ม              ชาบไปในที่เส้นเอ็นและกระดูกทั่วสรรพางค์กาย
    4. รสยาเปรี้ยว          ชาบไปในเนเอ็นทั่วรรพางค์กาย
Scroll to top