ชื่ออื่น : มะค่าแต้, แต้, มะค่าหนาม, มะค่าหยุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamensis Teijsm.ex Miq.
ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • มะค่าแต้ เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 10-15 เมตร
  • ใบมะค่าแต้  เป็นใบประกอบ ใบย่อยมี 3-4 คู่ แกนช่อใบยาว 2-4 เซนติเมตร แผ่นใบหนา รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 6-15 เซนติเมตร
  • ดอกมะค่าแต้  สีเหลืองแกมแดง ออกเป็นช่อ ยาว 10-25 เซนติเมตร ทุกส่วนมีขนสีน้ำตาล ก้านดอกย่อย ยาว 0.2-0.4 เซนติเมตร กลีบรองดอกรูปไข่กว้าง ปลายกลีบมีหนามขนาดเล็ก กลีบดอกยาว 7 มิลลิเมตร เกสรผู้ 10 อัน มี 2 อันใหญ่กว่าอันอื่น
  • ผลมะค่าแต้  เป็นฝักเดี่ยว สีดำ มีหนามแหลมที่ผิวทั่วไป รูปไข่กว้าง โคนเบี้ยวและมักมีติ่งแหลม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4.5-10 เซนติเมตร ภายในมี 1-3 เมล็ด

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ปุ่ม เมล็ด

สรรพคุณ มะค่าแต้ :

  • ปุ่มมะค่าแต้ รสเมาเบื่อ ต้มดื่มแก้พยาธิ แก้โรคผิวหนัง ต้มรมให้หัวริดสีดวงทวารฝ่อ
  • เมล็ดมะค่าแต้ รสเมาเบื่อสุขุม แก้โรคผิวหนัง ทำให้หัวริดสีดวงแห้ง
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย