พืชป่าสมุนไพร

พืชป่าสมุนไพร

พืชป่าสมุนไพร

มานพ ผู้พัฒน์, ปรีชา การะเกตุ, ธีรวัฒน์ ทะนันไธสง, กชพรรณ ศรีสาคร

หนังสือรวบรวมพืชสมุนไพรในป่าอนุรักษ์ กว่า 700 ชนิด จากการสำรวจโดยนักพฤกษศาสตร์ร่วมกับหมอยาพื้นบ้าน 12 คน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว พัทลุง และตรัง ในปี พ.ศ. 2562

<ดาวโหลดหนังสือ>

Scroll to top