พืชต่างถิ่นที่ถูกรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พืชต่างถิ่นที่ถูกรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พืชต่างถิ่นที่ถูกรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
Invasive Plants in Protected Area

มานพ ผู้พัฒน์

หนังสือรวบรวมพืชต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 95 ชนิดพร้อมภาพประกอบ

<ดาวโหลดหนังสือ>

 

Scroll to top