ปลาวาฬ

ปลาวาฬ

ปลาวาฬ

ชื่อสามัญว่า  whale
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Balaenoptera musculus
จัดอยู่ในวงศ์  Cetacea

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : น้ำกาม

สรรพคุณ ปลาวาฬ :

  • ใช้น้ำกาม ซึ่งเรียกว่า อำพันทอง สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ลมวิงเวียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top