ปลากระเบน

10305

ปลากระเบน

ชื่อสามัญว่า  Stingray, Ray
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Himantura signifer  
จัดอยู่ในวงศ์  Batoidea

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา :  หนัง

สรรพคุณ ปลากระเบน :

  • ใช้หนังทำยา สรรพคุณ ขับเลือดเน่าร้าย หลังจากการคลอดบุตร ขับน้ำคาวปลา

Previous articleสารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย
Next articleเห็ดโคน