ชื่ออื่น ๆ : บ่าบอย(เชียงใหม่), ถั่วราชมาด(กรุงเทพฯ), ถั่วราชมาส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus Linn.
ชื่อวงศ์ PAPILIONACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ถั่วราชมาด เป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง พรรณไม้นี้จะมีอยู่หลายชนิด
  • ใบถั่วราชมาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ
  • ดอกถั่วราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน
  • ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่างๆ แต่ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เมล็ด

สรรพคุณ ถั่วราชมาด :

  • เมล็ดถั่วราชมาด ใช้รักษาอาการปวดขัดตามข้อ และรักษาอาการเมื่อยขบ นอกจากนี้ยังใช้เป็น อาหาร แต่บางครั้งก็เป็นพิษ แต่ชนิดที่เมล็ดนั้นเป็นลายลายสีต่างๆ นั้น จะต้องนำมาลวกน้ำทิ้งหลายๆ ครั้ง จึงจะใช้เป็นอาหารได้
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย