ชื่ออื่น : ดู่ทุ่ง, ประดู่โคก, ประดู่ทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enkleia thorelii (Lecomte) Nervling
ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นดู่ทุ่ง เป็นไม้พุ่มที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีลำต้นขนาดเล็ก แต่มีรากใหญ่มาก ส่วนของต้นที่อยู่เหนือพื้นดินอาจจะถูกตัดฟันทิ้ง หรือฟุบลงในฤดูแล้ง แต่ส่วนของรากยังอยู่ ทำให้อายุของรากมักจะมากกว่าอายุของต้น ส่วนของรากจึงมีขนาดใหญ่ ยาว และอยู่ค่อนข้างลึก
  • ใบดู่ทุ่ง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี พบบ้างที่เป็นรูปกลม มองเห็นลายใบชัดเจน ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา
  • ดอกดู่ทุ่ง สีเขียวหรือสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก

สรรพคุณ ดู่ทุ่ง :

  • รากดู่ทุ่ง รักษาโรคประดง อาการเสียดท้องตามแนวชายโครงและท้องเดินอย่างรุนแรง ถ่ายเป็นมูกเลือด แก้โรคหนองบุรุษ หมอยาพื้นบ้านมีการใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงทางเพศ และช่วยทำให้ขนาดของอวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้น
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย