ชื่ออื่นๆ : ลิ้นกวาง,กระม้า,ขุนมา,ค้อนหมาขาว, ค้อนหมาแดง, คอนตีนหมา, คันทรง, ทองคันทรง,โคนมะเด็น,ซินตะโกพลี,พันทรง,ยูลง,ลิดาซาปี, ลิ้นควาย,หางกวาง,หูกลวง,ลิ้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์ : ANCISTROCLADACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นค้อนหมาแดง เป็นพรรณไม้เถาขนาดใหญ่ มักจะเลี้อยพาดพันไปตามต้นไม้อื่น ๆส่วนกิ่งก้านเล็ก ๆนั้นจะเป็นมือ มีลักษณะเป็นขอแข็ง ๆสำหรับเป็นที่ยึดเกาะ
  • ใบค้อนหมาแดง จะออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งของมัน ลักษณะของใบจะคล้ายรูปหอกกลับหรือรูปรี
    ตรงปลายใบของมันจะแหลมส่วนโคนใบเรียวแหลม และจะค่อยๆสอบเข้าหาก้านใบตัวใบนั้นแข็งกระด้างจะมีเส้นใบเชื่อมกันก่อนถึงขอบใบตัวใบนั้นแข็งกระด้างจะมีเส้นใบเชื่อมกันก่อนถึงขอบใบขอบใบจะเรียบหรือเป็นคลื่นใบมีความกว้างประมาณ 3.5-7 ซม. และความยาวประมาณ 12-19 ซม.
  • ดอกค้อนหมาแดง จะออกดอกที่ยอดเป็นช่อกระจายแต่ละดอกจะมีขนาดเล็กส่วนกลีบรองกลีบดอกนั้นจะติด กันส่วนโคนนั้นจะเป็นท่อสั้น ๆ จะแยกออกเป็น 5 กลีบมีสีแดงเข้ม
  • ผลค้อนหมาแดง จะโตประมาณ 0.5 ซม. และจะมีปีกอยู่ 5 ปีก ซึ่งจะมีความยาวไม่เท่ากันรองรับ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งต้น

สรรพคุณ ค้อนหมาแดง :

  • รากค้อนหมาแดง แก้โรคบิด และไข้จับสั่น ผสมรากช้างน้าว ต้มดื่มแก้ปวดเมื่อย
  • ใบค้อนหมาแดง ต้มน้ำอาบ แก้บวมตามตัว และแก้เม็ดผื่นคันตามผิวหนัง
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย