ชื่ออื่น ๆ : มะกาดิน(ศรีราชา), ขี้กาแดง, ขี้กาลาย, ขี้กาน้อย, กายิงอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trichosanthes bracteata (Lam.) Voight (T.palmata Roxb.)
ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ขี้กาแดง เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ลำต้นนั้นจะเป็นสีขียวและมีขน
  • ใบขี้กาแดง มีลักษณะเถาและใบจะคล้ายฟักเขียว ตามข้อของเถาจะมีมือสำหรับยึดเกาะ ใบจะมีขนทั้ง 2 ด้าน
  • ดอกขี้กาแดง ตัวผู้และดอกตัวเมียจะมีลักษณะต่างดอกกัน ส่วนช่อดอกตัวผู้จะมีหลายดอก ช่อดอกตัวเมียจะเป็นดอกเดี่ยว และกลีบนั้นจะมีสีขาว
  • ผลขี้กาแดง มีลักษณะกลมโตเท่าผลส้มเขียวหวาน ผลสุกนั้นจะมีสีแดงห้อยเป็นระย้า ผลสุกใช้ตากแห้งจะแข็งและหนา ผลสุกนกชอบรับประทานมาก เยื่อหุ้มเมล็ดจะมีสีเขียวเข้ม เมล็ดมีพิษเพียวแค่ 2-3 เมล็ด ก็สามารถทำให้คนถึงตายได้ในเวลาเพียงเล็กน้อย ถ้าหากกิน

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ผล, ราก

สรรพคุณ ขี้กาแดง :

  • ผล เป็นยาถ่ายอย่างแรง มีฤทธิ์แรงกว่าเถา แก้ตับปอดพิการ
  • เถา รสขม บำรุงน้ำดี ถ่ายล้างโทษเสมหะให้ตก และดับพิษเสมหะโลหิต
  • ราก ใช้เป็นยาแก้ไข้
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย