กูดแดง

82

ชื่ออื่น : ลำเท็ง, ลำเพ็ง, ผักยอดแดง, ผักกูดมอญ, ปรงสวน, ผักกูดแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.
ชื่อวงศ์ : PTERIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นกูดแดง ลำต้นทอดขนานพันต้นไม้อื่น ปลายยอดมีสเกลสีน้ำตาลรูปค่อนข้างกลมปกคลุม ซึ่งมักจะหลุดไปเมื่อต้นแก่
  • ใบกูดแดง เป็นใบประกอบชนิดที่มีใบย่อยติดสองข้างของก้านใบ ใบที่สร้างสปอร์และใบที่ไม่สร้างสปอร์มีรูปร่างต่างกันชัดเจน ที่ไม่สร้างสปอร์ใบทั้งใบจะยาวประมาณ 45 – 80 ซม. มีใบย่อยออกสองข้างของก้านใบ ใบย่อยแต่ละใบรูปร่างคล้ายคลึงกัน คือมีก้านใบสั้นๆ ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ฐานใบขอบแหลม แผ่นใบเรียบเป็นมัน มีขนาด 12.5 x 2.5 ซม. ใบสร้างสปอร์จะเกิดที่ยอด ใบย่อย มีขนาดประมาณ 20 ซม. X 3 ซม. โดยมีกลุ่มของอับสปอร์คลุมแผ่นใบทั้งสองด้าน ยกเว้นบริเวณเส้นกลางใบ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก ยอดอ่อน เถา

สรรพคุณกูดแดง :

  • ราก รักษาแผลงูกัด
  • ยอดอ่อน เป็นยาบำรุงเลือด ใช้เป็นผักสดได้ทำให้เป็นยาระบาย
  • เถา เป็นยาบำรุงสตรีหลังคลอดบุตร