กะลังตังช้าง

กะลังตังช้าง

ชื่ออื่น : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Girardinia heterophylla Decne
วงศ์ : Urticaceae
ชื่อสามัญ : Thatch Grass , Wolly Grass, Lalang, Alang-alang

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากหนาแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปฝ่ามือ เป็นพู 3-7 พู ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อย ตามก้านใบมีขนเป็นหนามแข็งๆ กอดเล็กสีเขียวอ่อน ออกรวมกันเป็นพวงใหญ่ตามง่ามใบ ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแน่น

ส่วนที่เป็นพิษ : ขนหรือหนามตามส่วนต่างๆทำให้เจ็บ คัน และปวดมาก
สารพิษ :
อาการเกิดพิษ :
การรักษา :

Scroll to top