กวางดูถูก

กวางดูถูก

ชื่อสมุนไพร : กวางดูถูก
ชื่ออื่น :
กวางดูถูก, ดอกตาย, ดอกตายเหิน, หลอกตาย, อุโซมาติ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.& Th.
ชื่อวงศ์ : RANUNCULACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นกวางดูถูก เป็นไม้เลื้อย ยาว 2-6 เมตร ลำต้นแข็ง
  • ใบกวางดูถูก เป็นใบประกอบ เรียงตรงข้าม มีใบย่อยคู่เดียว มีรยางค์เป็นสายยาว ปลายแยกเป็นสามเส้น อยู่ระหว่างคู่ใบย่อย ก้านใบประกอบยาว 4-6 เซนติเมตร ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร โคนสอบมน ปลายแหลม ขอบเรียบหรือหยักตื้นๆ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบออกจากโคนใบ


  • ดอกกวางดูถูก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกสมบูรณ์เพศ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 1-25 เซนติเมตร กลีบรองดอก 5 กลีบ สีเขียวแกมม่วง เกสรผู้ไม่สมบูรณ์ ลักษณะคล้ายกลีบดอกมี 6-15 อัน กว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร เกสรผู้ที่สมบูรณ์ 15-23 อัน เกสรเมียแยกกัน 11-16 อัน


  • ผลกวางดูถูก แข็งรูปกระสวย มีขนสีขาวคลุมประปราย ปลายขนมีเส้นยาวคล้ายแส้ บิดโค้ง

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ, เถา, ราก

สรรพคุณ กวางดูถูก :

  • ใบ รสจืด แก้คัน
  • เถา รสจืดหวาน แก้พยาธิ แก้ประดง แก้ริดสีดวงจมูก แก้ไข้ แก้ฝีภายนอกและฝีภายใน
  • ราก รสจืด แก้ไข้ แก้โลหิตตีขึ้น
Scroll to top