กบ

กบ

กบ

ชื่อสามัญว่า  Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Hoplobatrachus rugulosus
จัดอยู่ในวงศ์  Ranidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา :  น้ำมัน

สรรพคุณ กบ :

  • ใช้น้ำมัน สรรพคุณ ทาแก้ปวดเมื่อย ขัดยอก เคล็ดกระดูก แก้พิษไข้ ไข้กาฬ (สุมไฟ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top