ชื่ออื่น ๆ : ตำแยแมว (ภาคกลาง), หานแมว (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha indica Linn. วงศ์ : EUPHORBIACEAE.