ตำแยแมว ชื่ออื่น ๆ : ตำแยตัวผู้, ตำแยป่า, หญ้าแมว, หญ้ายาแมว, หานแมว, ลังตาไก่, อเนกคุณชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha indica Linn. วงศ์ : EUPHORBIACEAE.   Read