วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก แท็ก ยาไทย

แท็ก: ยาไทย

ขจร

ชื่ออื่น ๆ : ขจร, สลิด, ผักสลิดคาเลา, สลิดป่า, ผักสลิด, กะจอน, ขะจอน, ผักขิกชื่อสามัญ : Cowslip creeperชื่อวิทยาศาสตร์ : Telosma minor Craibวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขจร เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ หรือขึ้นตามร้านต้นไม้ ลักษณะของเถานั้นจุคล้ายชิงข้าชาลี ใบขจร จะกลมโตและตรงปลายของมันจะแหลม ลักษณะนั้นเหมือนใบข้าวสาร ใบนั้นมีสีเขียวอมแดงเล้กน้อย ดอกขจร จะออกเป็นช่อกระจุก หรือเป็นพวงๆ คล้ายพวงอุบะ ดอกมีสีเขียวอมเหลือง...

ขนุน

ชื่ออื่น ๆ : ขนุน, ขะนู (ชอง-จันทบุรี), ขะเนอ (เขมร), ซีคึย, ปะหน่อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),  นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี),  นากอ  (มลายู-ปัตตานี), เนน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะหนุน (ภาคเหนือ,ภาคใต้), ล้าง,ลาน (ฉาน-เหนือ),  หมักหมี้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ),...

ขมัน

ชื่ออื่น : ขมัน, เครือเต่าไห้, อ้ายไร, ชะไร, เถากะมัน, ยาวี, ย่านมูรู, ย่านงด, มะรุ, มือกอ, โรชื่อวิทยาศาสตร์ : Poikilospermum suaveolens Merr.ชื่อวงศ์ : URTICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขมัน เป็นไม้เถาตามคาคบ กิ่งอ่อนและลำต้นมีตุ่มระบายอากาศตามผิวและมียางใส มีรากอากาศงอกตามข้อ ใบขมัน เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนแน่นตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปไข่หรือรี กว้าง 10-14...

ขมิ้นเครือ

ชื่ออื่น : ขมิ้นเครือ, ขมิ้นฤาษี, ผ้าร้ายห่อทองชื่อวิทยาศาสตร์ : Arcangelisia flava (L.) Merr.ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขมิ้นเครือ เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใช้โคนก้านใบที่โค้งงอคล้ายตะขอเกาะเหนี่ยวไปได้ไกล เนื้อไม้สีเหลือง ใบขมิ้นเครือ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปหัวใจหรือรูปไข่กว้าง ปลายใบเรียวแหลม มีเส้นโคนใบที่ยาวชัดเจน 3 เส้น ก้านใบยาวเรียว ดอกขมิ้นเครือ ดอกแยกเพศ ขนาดเล็ก สีขาวแกมเหลือง ออกบนช่อแตกแขนงสั้นๆ...

ขมิ้นชัน

ชื่ออื่น ๆ : ขมิ้นชัน, ขมิ้น (ทั่วไป), ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยอก, ขมิ้นหัว (เชียงใหม่), ขี้มิ้น, หมิ้น (ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Turmeric,Curcumaชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma Longa Linnชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขมิ้นชัน เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดินมากเป็นพรรณไม้เดียวกันกับว่านหรือขิง มีลำต้นสูงประมาณ 50-70 ซม. เนื้อในจะมีสีเหลืองอมส้ม และมีกลิ่นหอม ใบขมิ้นชัน เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปหอกแกมขนานกัน...

ขมิ้นอ้อย

ชื่ออื่นๆ : ขมิ้นอ้อย, ว่านเหลือง (กลาง), สากเบือ (ละว้า), ขมิ้นขึ้น (เหนือ), ละเมียด (เขมร)ชื่อสามัญ : Zedoary,Luya-Luyahanชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma zedoaria Zberg. Roscoeชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขมิ้นอ้อย เป็นพรรณไม้ล้มลุกจะงอกงามในฤดูฝน และจะมีต้นโทรมหัวใหญ่ในฤดูหนาว อยู่ในจำพวกเดียวกัน ขิง ข่า ใบขมิ้นอ้อย ทางด้านท้องใบจะมีขนนิ่ม ๆ ในหน้าแล้งใบจะแห้งลงหัวจึงบางครั้งเราก็เรียกว่าขมิ้นหัวขึ้น ดอกขมิ้นอ้อย จะออกเป็นช่อ ก้านดอกนั้นจะยาวและพุ่งออกจากเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ช่อดอกนั้นจะมีใบประดับ...

ขยัน

ชื่ออื่น : ขยัน, เครือขยัน, เถาขยัน, สยาน, หญ้านางแดง, ย่านางแดงชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia strychnifolia Craibชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขยัน เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพันได้สูงถึงยอดไม้ ใบขยัน เดี่ยว ไม่แยก   เป็น 2 พู รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม....

ขยุ้มตีนหมา

ชื่ออื่น ๆ : ขยุ้มตีนหมา, เถาสายทองลอย (สิงห์บุรี), ขยุ้มตีนหมา (เชียงใหม่), เพา, ละมูลู (มาเลย์-ยะลา)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea pes-tigridis Linn.วงศ์ : CONVOLVULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขยุ้มตีนหมา เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุนาน 1 ปี ลำต้นจะเล็กเรียว ชอบเลื้อยไปตามพื้นดิน หรือเลื้อยพาดพัน จะมีคามยาวประมาณ 0.5-3 ม. จะปกคลุมไปด้วยขนแข็ง ใบขยุ้มตีนหมา จะมีความกว้างประมาณ...

ขลู่

ชื่ออื่น ๆ : ขลู่, หนาดงัว, หนาดวัว, หนวดงั่ว, หนวดงิ้ว (อุดรธานี), ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน), ขลู่ (ภาคกลาง), คลู, ขลู (ภาคใต้), หลวน ซี (จีนกลาง), หล่วงไซ (แต้จิ๋ว)ชื่อสามัญ : Indian...

ขอบชะนาง

ชื่ออื่น ๆ : ขอบชะนาง, ขอบชะนางขาว, หนอนตายอยากขาว, หนอนขาว (ไทยภาคกลาง), ขอบชะนางแดง, หนอนตายอยากแดง, หนอนแดง (ไทยภาคกลาง), หญ้าหนอนตาย (เหนือ), หญ้ามูกมาย (สระบุรี), ตาสียาเก้อ, ตอสีเพาะเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pouzolzia pentandra Benn.ชื่อวงศ์ :  URTICACEAE. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขอบชะนาง เป็นพรรณไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า และเลื้อยแผ่ไปตามดินแต่ยอดจะตั้งขึ้น...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต