ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : แผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : Funny & Healthy Channel

บทความก่อนหน้านี้แพทย์แผนไทย เรียนจบไปเป็นหมอนวดจริงหรือไม่ ?
บทความถัดไปแพทย์แผนไทยพิชิตออฟฟิตซินโดรม