‘แห้ม’ สมุนไพรสัญชาติลาว

497

สมุนไพรแห้ม (แฮ่ม, แฮ้ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Coscinium fenestratum (Goetgh.) … ยังไม่มีการปลูกในประเทศไทย และต้องนำเข้ามาจากประเทศลาวเท่านั้น