….เมืองไทยร่มเย็นยามนี้ ชีวีไม่ต้องวุ่นวาย มีสมุนไพรตั้งมากมาย น้ำใจและมิตรไมตรี ….แต่ทำไม ใจของคนถึงไม่รักดี ไปกินตามเกาหลี ตามใต้หวัน อเมริกา… …ขอขอบคุณเพลงสมุนไพร จากวงสมุนไพร

✽ Facebook Page URL: http://www.facebook.com/samunpridotcom

✽ Twitter URL: https://twitter.com/samunpridotcom

✽ Instagram URL: https://www.instagram.com/samunpridotcom

✽ Pinterest URL: https://www.pinterest.com/samunpridotcom

✽ YouTube URL: https://www.youtube.com/Samunpridotcom

✽ Google+ URL: https://www.google.com/+Samunpridotcom

บทความก่อนหน้านี้ไหว้ครูฉันทศาสตร์
บทความถัดไปเพลงน้ำกระสายยา