สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย ตอน เบาหวาน (มะระขี้นก)

132

มะระขี้นก ผักพื้นบ้านต้านเบาหวาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน