แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้โรคลมสันนิบาต"

แท็ก: ยาแก้โรคลมสันนิบาต

ยาแก้โรคลมสันนิบาต

ท่านให้เอา สะค้าน ๑ ชะพลู ๑ สมุลแว้ง ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท, นำตัวยาทั้ง ๗...