แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้โรคประสาท"

แท็ก: ยาแก้โรคประสาท

ยาแก้โรคประสาท

ท่านให้เอา ใบมะกา ๑ ใบมะขาม ๑ ใบส้มป่อย ๑ แก่นสัก ๑ แก่นฝาง ๑ แก่นขี้เหล็ก ๑ แก่นแสมทั้งสอง ๑ รากลำเจียก ๑ เถาคัน ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ บอระเพ็ด ๑ อ้อยแดง...