แก้ท้องเดิน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ผลละมุดดิบ ๓ ผล นำมาตำให้แหลก ผสมกับน้ำปูนใส คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทาน ประมาณ ๑ ถ้วยชา เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคท้องเดิน ท้องร่วง ลงท้อง ให้หาย ฯ พ.ต.มงคล ซุ่นศรี ร.พ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ฯ ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาเปลือกต้นเต็งรัง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณ แก้โรคท้องเดิน ฯ พระอธิการสนั่น ญาณุตฺตโร วัดหนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา เกลือทะเลกับน้ำตาลทรายขาว...

ยาบำรุงธาตุ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ดอกดีปลี (ประจำธาตุดิน) ๑ รากชะพลู (ประจำธาตุน้ำ) ๑ เถาสะค้าน (ประจำธาตุลม) ๑ รากเจตมูลเพลิง (ประจำธาตุไฟ) ๑ เง้าขิงแห้ง (ประจำอากาศธาตุ) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาเสมอภาค (คือ เอาหนักอย่างละเท่า ๆ กัน ) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำให้ท่วมตัวยา ต้มเคี่ยวให้น้ำงวดลง ใช้น้ำยารับประทาน (ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓- ๕ ช้อนโต๊ะ, เด็กอายุไม่เกิน...

ยาแก้โรคลมสันนิบาต

ท่านให้เอา สะค้าน ๑ ชะพลู ๑ สมุลแว้ง ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท, นำตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้มาตำผสมกันเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานได้ทั้ง ๓ เวลา (เช้า – กลางวัน...

ยาแก้ธาตุพิการ

ท่านให้เอา ลูกสมอไทย จำนวนเท่าอายุของคนไข้, เถาวัลย์เปรียง หนัก ๔ บาท, ใบมะขาม หนัก ๔ บาท, ใบส้มป่อย หนัก ๔ บาท, หัวหอมแดง ๓ หัว ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ผสมกับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) เล็กน้อย พอมีรสเค็ม ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า – เย็น วันละ...

ยาแก้โรคนิ่ว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบานไม่รู้โรยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น, ยอดต้นอ้อ ๙ ยอด, สารส้ม หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำรับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว เมื่อเริ่มเป็นใหม่ ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระบุญส่ง จิตธมโม วัดบางปลา สมุทรสาคร. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แขนงสับปะรดลูกเขียว...

ยาแก้อาโปธาตุพิการ

ท่านให้เอา ข้าวเปลือกข้าวเหนียว ๑ ผลมะขามป้อม ๑ ฝางเสน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ น้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาโปธาตุพิการ ซึ่งมีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปรกติ วันละหลายสิบครั้ง ใช้รักษาได้ทั้งชายและหญิง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยาแก้โรคกระเพาะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง ชนิดเม็ด) ๓ กำมือ (ของคนไข้) โดยให้คนใช้เป็นผู้หยิบด้วยตนเอง ขณะหยิบพึงกลั้นใจ นึกบริกรรมดังนี้ หยิบครั้งที่ ๑ บริกรรมว่า “ พุทธัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, หยิบครั้งที่ ๒ บริกรรมว่า “ธัมมัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, หยิบครั้งที่ ๓ บริกรรมว่า “สังฆัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, นำเกลือทั้ง ๓...

ยาแก้โรคกระษัย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เถารางแดง กับ ต้นโด่ไม่รู้ล้ม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคกระษัย แก้อาการขัดเบา(ถ่ายปัสสาวะไม่สะดวก) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูสุวรรณวิริยคุณ วัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขนานที่๒ ท่านให้เอา ต้นกะเม็งทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาเฉพาะน้ำ กรองด้วยผ้าขาวบาง ผสมกับน้ำร้อนประมาณครึ่งแก้ว และผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ๑ ใน ๓ ส่วนของน้ำร้อน ใช้น้ำยารับประทาน...

ยาถ่ายพยาธิ (ตัวตืด)

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ผลมะเกลือ (จำนวนเท่าอายุของเด็ก หรือจำนวนไม่เกิน ๒๕ ผล) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาน้ำ ผสมกับ หัวน้ำกะทิสด ประมาณน้ำยา ๑ แก้วกาแฟ ใช้รับประทาน เวลาก่อนอาหารเช้า มีสรรพคุณถ่ายพยาธิตัวตืดทุกชนิด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระอธิการน้ำค้าง สุจิตโต วัดโคกลำพาน อ.เมือง ลพบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ลูกมะเกลือ (ชนิดใช้ย้อมผ้า จำนวนมากน้อยตามความต้องการ) นำมาตำให้แหลก คั้นเอาเฉพาะน้ำกับ น้ำกะทิมะพร้าว ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า...

ยาแก้โรคนิ่วในไตและในถุงน้ำดี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา จาวตาลโตนด อ่อนๆ นำมารับประทาน เวลาบ่าย ๒ โมงตรง วันละ ๓ จาว ทุกวัน เพียง ๓ วันเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในไต หรือ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้น ตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำต้มสุก ๓ ถ้วยชา...

ยาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) มากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระอธิการสมยส ปิยวณโณ ลพบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาละลายกับน้ำต้มสุก ๑ แก้ว ประมาณให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้รับประทานเวลาก่อนนอน เมื่อตื่นนอนตอนเช้า อาการร้อนในกระหายน้ำ จะหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แล ฯ วิทยาทานสงวนนาม