วิธีแก้อาการหูอื้อ

ท่านให้เอา นิ้วชี้อุดที่รูหูทั้ง ๒ ข้าง แล้วเป่าลมให้ออกทางปากแรงๆ สัก ๒-๓ ครั้ง อาการหูอื้อจะพลันหายไปทันทีแลฯ

– สารี ธำรงวัฒน์ (หมอชาวบ้าน)