วิธีบำบัดอาการปวดหัวเข่า

ท่านให้เอา น้ำเย็น รดหัวเข่าทั้งสองข้างๆละ ๑ ขัน เวลาเช้าและเย็น ก่อนอาบน้ำ วันละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อย ขณะเทน้ำรดให้กลั้นใจด้วย ให้ปฏิบัติทุกวันเสมอไป อาการปวดหัวเข่าจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์แลฯ

– พระธรรมราชานุวัตร วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร