ท่านให้เอา น้ำมันยาง (ที่ใช้ผสมชันยาเรือ) นำมาทาบริเวณที่เป็นโรคเชื้อรา มีสรรพคุณแก้โรคเชื้อราที่เล็บเท้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ศ.จ.นพ. ประเวศ วะสี ร.พ. ศิริราช กรุงเทพมหานคร
Previous articleยารักษาโรคเล็บขบเป็นหนอง
Next articleยาพอกเรียกเนื้อ