วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "แก้โลหิตเป็นพิษ"

แท็ก: แก้โลหิตเป็นพิษ

สมอดีงู

ชื่ออื่น ๆ : สมอหมึก (พัทลุง), สมอเหลี่ยม (ชุมพร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Flem. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอดีงู เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้นแผ่ออกกว้าง โคนต้นจะมีพูพอนขนาดเล็ก เปลือกสีน้ำตาลแกมเทา เรียบ ลำต้นโตประมาณ...

กระชาย

ชื่ออื่น ๆ :  กระชายดำ, กะแอน, ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊ปู, ซีฟู, เปาซอเร๊าะ, เป๊าสี่ระแอน (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละแอน (ภาคเหนือ), ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ : ZINGLBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระชาย...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...