วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "แก้ประดง"

แท็ก: แก้ประดง

มะยม

ชื่อท้องถิ่น : มะยม, หมากยม(ภาคอีสาน), ยม(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus acidus (L.) Skeels ชื่อสามัญ : Star Gooseberry ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะยม เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้น ตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอด...

มะพอก

ชื่ออื่น : กระท้อนลอก, จัด, จั๊ด, ตะเลาะ, ตะโลก, ท่าลอก, ประดงไฟ, ประดงเลือด, พอก, มะเมื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parinari anamense Hance ชื่อวงศ์ : ROSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะพอก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร...

มะกอกเกลื้อน

ชื่ออื่น : กอกกัน, ซาลัก, มะกอกเลือด, มะเกิ้ม, มะเลื่อม, มักเหลี่ยม, มะกอกเลื่อม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canarium subulatum Guill. ชื่อวงศ์ : BURSERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอกเกลื้อน เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาล เมื่อสับดูจะมีกลิ่นหอมแรงและมียางสีขาว ตามกิ่งมีแผลใบเห็นเด่นชัด ใบมะกอกเกลื้อน เป็นใบประกอบแบบขนนก...

พลองเหมือด

ชื่ออื่น : พลองดำ(ประจวบคีรีขันธ์), เหมียด(สุรินทร์), เหมือดแอ(มหาสารคาม) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Memecylon edule Roxb. ชื่อวงศ์ : Memecylaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พลองเหมือด เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องลึก และเห็นชัดเจนบริเวณโคนลำต้น กิ่งอ่อนแบน หรือเป็นสี่เหลี่ยมมีร่องตามยาว 2 ร่อง กิ่งแก่กลม ...

กวางดูถูก

ชื่ออื่น : ดอกตาย, ดอกตายเหิน, หลอกตาย, อุโซมาติ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.& Th. ชื่อวงศ์ : RANUNCULACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกวางดูถูก เป็นไม้เลื้อย ยาว 2-6 ม. ลำต้นแข็ง ใบกวางดูถูก เป็นใบประกอบ เรียงตรงข้าม...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...