วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "แก้บิดมูกเลือด"

แท็ก: แก้บิดมูกเลือด

ฝรั่ง

ชื่ออื่น ๆ :  มะก้วย(เชียงใหม่), มะมั่น(ลำปาง), มะก้วยกา, มะสีดา(ภาคเหนือ), มะก้วยเปา(ลำพูน), มะจีน, มะปุ่น(สุโขทัย-ตาก), มะกา(แม่ฮ่องสอน), สีดา(นครพนม), จุ่มโป่(สุราษฎร์ธานี), มะแกว(แพร่), ชมพู่(ตานี), สีดาขาว(อุบล), ยะรัง(ละว้า-เชียงใหม่), ย่าหมู, ย่ามู(ภาคใต้), ยะมูบุเตบันเยา, มะปุ้ม, ชมพู่(มลายู-นราธิวาส), ปั้กเกี๊ย(จีนแต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ :...

ตะลุมพุก

ชื่ออื่น : กระลำพุก, มะคังขาว, ลุมพุก, มอกน้ำข้าว, มะข้าว, หนามแท่ง, มะคัง, ลุมปุ๊ก, มุยขาว, โรคขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตะลุมพุก เป็นไม้พุ่มถึงไม้ยืนต้น ผลัดใบ ขนาดเล็ก...

ตะเคียนทอง

ชื่ออื่น : กะกี้, โกกี้, แคน, จะเคียน, จูเค้, โซเก, ตะเคียน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea odorata Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตะเคียนทอง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลม เปลือกสีน้ำตาลดำ ใบตะเคียนทอง...

ครอบจักรวาล

ชื่ออื่น ๆ : ครอบ, ครอบจักรวาล, ตอบแตบ,บอบแปบ,มะก่องเข้า (พายัพ),ก่อนเข้า (เชียงใหม่) โผงผาง ( โคราช ) , ครอบตลับ ครอบฟันสี, หญ้าขัดหลวง, หญ้าขัดใบป้อม, ขัดมอนหลวง ชื่อสามัญ : Country mallow, Indian mallow ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon...

กระชาย

ชื่ออื่น ๆ :  กระชายดำ, กะแอน, ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊ปู, ซีฟู, เปาซอเร๊าะ, เป๊าสี่ระแอน (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละแอน (ภาคเหนือ), ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อวงศ์ : ZINGLBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระชาย...

กระทุ่มนา

ชื่ออื่น : ท่อมนา, กาตูม, ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ, ถ่มพาย, ท่อมขี้หมู, โทมน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทุ่มนา เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...