หน้าแรก แท็ก เฉียงพร้ามอญ

แท็ก: เฉียงพร้ามอญ

กระดูกไก่ดำ

ชื่ออื่น ๆ : กระดูกไก่ดำ(ทั่วไป), เฉียงพร้าบ้าน, เฉียงพร้ามอญ, ผีมอญ, สันพร้ามอญ, เฉียงพร้าม่าน, เกียงพา, สำมะงาจีน(ภาคกลาง), เฉียงพร้า(สุราษฎร์ธานี), กระดูกดำ(จันทบุรี), ปองดำ(ตราด), กุลาดำ, บัวลาดำ(ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gendarussa vulgaris Neesวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดูกไก่ดำ เป็นพรรณไม้พุ่มเล็ก มีลำต้นสูงประมาณ 90-100 ซม.ลักษณะของลำต้น...

เฉียงพร้ามอญ

ชื่ออื่นๆ : เฉียงพร้ามอญ, กระดูกไก่ดำ(ทั่วไป), กุลาดำ, บัวลาดำ(ภาคเหนือ), แสนทะแมน, ปองดำ(ตราด), กระดูกดำ(จันทบุรี), เฉียงพร้า(สุราษฎร์ธานี), เฉียงพร้าบ้าน, สันพร้ามอญ, ผีมอญ, เฉียงพร้าม่าน, เกียงพา, สำมะงาจีน(ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gendarussa vulgaris Nees. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเฉียงพร้ามอญ...

สมุนไพรน่าสนใจ

สมุนไพรยอดฮิต