วันศุกร์ 19 มกราคม 2018
แท็ก โพสต์แท็กกับ "พีพวน"

แท็ก: พีพวน

นมควาย

ชื่ออื่น ๆ : นมแมว (ภาคกลาง) นมวัว (พิษณุโลก, กระบี่) พีพวน (อุดรธานี) บุหงาใหญ่ (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria rufa Bl. วงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นมควาย ไม้เถาเลื้อย มักทอดเลื้อยบนต้นไม้สูง ยาว 1.5-4 เมตร...