วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ดับพิษร้อนของโลหิต"

แท็ก: ดับพิษร้อนของโลหิต

หญ้าไก่นกคุ่ม

ชื่ออื่น : พูกงเอ็ง, ซัวอะจิเช่า, เจียงตอไฉ่, อึ้งฮวยตี่เต็ง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lactuca polycephala Benth. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า เนื้ออ่อนกลวงเป็นปล้องสูง 1-2 ฟุต ใบรูปหอกเรียวยาวโคนโตเว้าหุ้มต้น สีเขียวเข้ม ยาว 3-4 นิ้ว ดอกเล็กกลีบรูปไข่เล็กๆบานเป็นรูปร่ม สีเหลืองเป็นช่อ...

กำแพงเจ็ดชั้น

ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง); ขาวไก่, เครือตากวาง, ตากวาง, ตาไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์); กลุมนก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacia chinensis...