วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขับระดู"

แท็ก: ขับระดู

ทุ้งฟ้า

ชื่ออื่น : กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ทุ้งฟ้า ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ไม้ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปไข่แกมรูปกรวยแหลม ค่อนข้างโปร่ง ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับล้ำต้นเป็นวงรอบ โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกต้นเรียบเป็นสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อน ใบทุ้งฟ้า ใบเป็นใบเดี่ยว...

หางไหลแดง

ชื่ออื่น : กะลำเพาะ (เพชรบุรี) เครือไหลน้ำ, ไหลน้ำ (ภาคเหนือ) โพตะโกส้า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) , อวดน้ำ (สุราษฎร์ธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris elliptica (Roxb.) Benth. ชื่อสามัญ : Tuba root, Derris วงศ์ : LEGUMINOSAE –...

สาบแร้งสาบกา

ชื่ออื่น ๆ : เทียนแม่ฮาง (เลย), หญ้าสาบแฮ้ง (เชียงใหม่), หญ้าสาบแร้ง (ราชบุรี), ตับเสือเล็ก (สิงห์บุรี), เซ้งอั้งโซว (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Goat Weed ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ageratum conyzoides Linn. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สาบแร้งสาบกา เป็นพรรณไม้ล้มลุก...

สับปะรด

ชื่ออื่น :  แนะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขนุนทอง, ยานัด, ย่านนัด(ใต้), บ่อนัด(เชียงใหม่), เนะซะ(กะเหรี่ยงตาก), ม้าเนื่อ(เขมร), มะขะนัด, มะนัด(เหนือ), หมากเก็ง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), สับปะรด(กรุงเทพฯ), ลิงทอง(เพชรบูรณ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ananas comosus  (L.) Merr. ชื่อสามัญ :   Pineapple ชื่อวงศ์ :   Bromeliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สับปะรด เป็นไม้ล้มลุกอายุหลสบปร สูง 90-100 ซม. ลำต้นใต้ดิน ปล้องสั้น ไม่แตกกิ่งก้านมีแต่กาบใบห่อหุ้มลำต้น ใบสับปะรด...

สะระแหน่ญี่ปุ่น

ชื่ออื่น : สะระแหน่ญวน, ต้นน้ำมันหม่อง (กรุงเทพฯ), สะระแหน่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha arvensis Linn. ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สะระแหน่ญี่ปุ่น เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีความสูงของได้ถึง 60 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะเหลี่ยมมีขนขึ้นประปราย เลื้อยแผ่ไปตามพื้นดิน ทุกส่วนของต้นมีกลิ่นเฉพาะ ใบสะระแหน่ญี่ปุ่น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปไข่ค่อนข้างแคบ...

สนหางสิงห์

ชื่ออื่น ๆ : สนเทศ, สนแผง (กรุงเทพฯ), จันทยี (เชียงใหม่), เช่อป๋อ (จีนกลาง), เฉ็กแปะ (แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Chimese Arborvitae, Orientali Arborvitae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thuja orientalis Endl. ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สนหางสิงห์...

ว่านมหากาฬ

ชื่ออื่น : ดาวเรือง (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura pseudochina (L.) DC. ชื่อวงศ์ : Asteraceae (Compositae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ว่านมหากาฬ เป็นไม้ล้มลุก เลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ลำต้นตั้งตรง สูงได้ประมาณ 10-30 เซนติเมตร ลำต้นอวบน้ำ มีหัวอยู่ใต้ดิน รากเนื้อนิ่มอ่อน เปลือกรากเป็นสีเหลือง...

ลั่นทมดอกแดง

ชื่ออื่น : ลั่นทม, ลั่นทมแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลั่นทมดอกแดง เป็นไม้พุ่ม สูง 3-6 ม. ลำต้นและกิ่งก้านผิวขรุขระและอวบ สีน้ำตาลปนเทา มีน้ำยางสีขาว ใบลั่นทมดอกแดง ใบเรียงเวียนสลับถี่บริเวณปลายกิ่ง ใบเดี่ยวรูปไข่กลับแกมรูปหอก กว้าง 5-10...

ละหุ่ง

ชื่ออื่น :  มะโห่ง, มะโห่งหิน (ภาคเหนือ), ปี่มั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Ricinus communis  L. ชื่อสามัญ :   Castor Bean ชื่อวงศ์ :   Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ละหุ่ง ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 6 เมตร ละหุ่งขาวลำต้นและก้านใบจะเป็นสีเขียว ละหุ่งแดงลำต้นและก้านใบจะเป็นสีแดง ยอดอ่อนและช่อดอกเป็นนวลขาว ใบละหุ่ง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร...

มะกาเครือ

ชื่ออื่น : หัสคุณผี, สะไอ, สะไอเครือ, หัสอัยเครือ, ไอหน่วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bridelia stipularis (L.) Blume ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกาเครือ เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบมะกาเครือ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง...