แฟนพันธุ์แท้ “เภสัชวัตถุ”

688

แฟนพันธุ์แท้ “เภสัชวัตถุ”

ถ้าคุณคิดว่าแน่... มาลองทำแบบทดสอบเรื่อง "“เภสัชวัตถุ”" ดู ว่าคุณจะมีความรู้ระดับใหน?

Question

Your answer:

Correct answer:

You got {{SCORE_CORRECT}} out of {{SCORE_TOTAL}}

Your Answers