พลูแฉก

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Monstera deliciosa      Liebm. วงศ์ : Araceae ชื่อสามัญ : Mexican breadfruit, Swiss cheese plant ชื่ออื่น : พลูฉีก  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้เลื้อยที่มีรากตามข้อ มีรากออกตามข้อของลำต้น ช่วยในการเกาะยึด ก้านใบยาว ใบคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบอาจเว้าลึกหลายแห่ง หรือไม่เว้าเลยก็มี ใบมีสีเขียวเป็นมัน ดอกสีขาวออกเป็นช่อเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ยอด ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น สารพิษ :   สารในต้น สารพิษและสารเคมีอื่นๆ calcium oxalate, lycorine alkaloids  การเกิดพิษ : ถ้าเคี้ยวเข้าไปจะทำไห้ปาก ลิ้น เพดาน แสบและร้อนแดง เกิดอาการอาเจียน ท้องเสียเล็กน้อย เนื่องจากสารพิษไประคายเคือง mucosa และไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการอาเจียน  การรักษา : เมื่อได้รับสารพิษจากต้นให้ยาระงับปวดจำพวก meperidine(Demerol) บ้วนปากและกลั้วคอ รับประทาน...

หนุมานนั่งแท่น

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Jatropha podagrica  Hook.f. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Fiddle-leaved Jatropha ชื่ออื่น : ว่านเลือด (ภาคกลาง) หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม ลำต้นขยายใหญ่มากมีน้ำยางใส ใบ เดี่ยว ก้านใบยาว แผ่นใบเว้าลึก จะออกที่ปลายลำต้นแบบวนสลับ ดอก ช่อ ก้านดอกยาวมาก ก้านดอกย่อยและดอกย่อยสีแดงส้ม ออกเป็นช่อเหมือนซี่ร่ม ผล กลมยาว เป็นพูตามแนวยาว ผลแตกได้ ส่วนที่เป็นพิษ : เมล็ด ยาง สารพิษ : สารพิษมีฤทธิ์คล้าย toxalbumin,curcin พิษจาก resin alkaloid glycoside  การเกิดพิษ :  น้ำยางถูกผิวหนังเกิดอาการแพ้ บวมแดงแสบร้อน...

ชวนชม

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Adenium obesum  (Forsk.) Roem.&Schult. วงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Pink Bigmonia, Salsi Star ชื่ออื่น : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นอวบน้ำมียางขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปช้อน เรียงแบบเวียน ดอก เดี่ยวหรือช่อสั้นๆ กลีบดอกสีแดง โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ผล เป็นฝักคู่รูปยาวรี แก่แตกได้ (ปัจจุบันมีต้นที่มีดอกสีขาวและสีชมพู) ส่วนที่เป็นพิษ :  น้ำยางสีขาว ถูกผิวหนังอักเสบ ถ้ากินมีพิษต่อหัวใจ สารพิษ : เป็นสารกลัยโคไซด์ เช่น abobioside, echubioside ฯลฯ การเกิดพิษ : ...

สลัดไดป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphobia antiquorum  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Triangular Spurge, Malayan Spurge Tree ชื่ออื่น : สลัดไดป่า (ภาคกลาง) เคียะผา (ภาคเหนือ) กะลำพัก (นครราชสีมา) เคียะเลี่ยม หงอนงู (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น สูงประมาณ 8 เมตร ลำต้นกิ่งอวบน้ำมี 3-6 เหลี่ยมตามแนวสัน ที่สันมีหนาม ผิวสีเขียว ถ้าแก่จัดมีสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวขุ่น ใบ เดี่ยว มีจำนวนน้อย ออกตามแนวสัน รูปไข่กลับ ปลายใบกลม ดอก เป็นช่อสั้นๆ มีใบประดับออกเป็นคู่ตรงข้าม และมีใบประดับย่อยขนาดเล็กๆ...

หมามุ่ย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mucuna pruriens  (L.) DC.  ชื่อพ้อง M. prurita  Hook.f. วงศ์ : Leguminosae - Papilionaceae ชื่อสามัญ : Cowitch ,  Cowhage ชื่ออื่น : บะเหยือง หมาเหยือง (ภาคเหนือ) โพล่ยู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) กลออื้อแซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เลื้อย ใบ ประกอบ คล้ายใบถั่วฝักยาว คือมี 3 ใบย่อย ใบย่อยรูปไข่ปลายแหลม มีขนทั่วไป ดอก ช่อ ดอกย่อย แบบดอกถั่ว สีม่วงแก่ ออกตามง่ามใบแถวปลายยอด ฝักแก่จัดสีเหลืองทองถึงเหลืองแก่ มีขนค่อนข้างยาว ถ้าสัมผัสจะคัน ฝักแก่จัดขนจะร่วงปลิวไป หมามุ่ยมีหลายชนิด ชนิดที่ 1  ฝักจะไม่ยาวมาก...

กะลังตังช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Girardinia heterophylla  Decne วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : Thatch Grass , Wolly Grass, Lalang, Alang-alang ชื่ออื่น : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง (ภาคเหนือ)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากหนาแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปฝ่ามือ เป็นพู 3-7 พู ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อย ตามก้านใบมีขนเป็นหนามแข็งๆ กอดเล็กสีเขียวอ่อน ออกรวมกันเป็นพวงใหญ่ตามง่ามใบ ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแน่น ส่วนที่เป็นพิษ :  ขนหรือหนามตามส่วนต่างๆทำให้เจ็บ คัน และปวดมาก สารพิษ : อาการเกิดพิษ :   การรักษา :