พญาไร้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphorbia tirucalli  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Pencil Plant, Milk Bush ชื่ออื่น : เคียะจีน พญาร้อยใบ (เชียงใหม่)  เคียะเทียน (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ลำต้นสีเขียว กลมขนาดเล็ก อวบน้ำ มียางสีขาวทุกส่วน ส่วนบนจะแตกกิ่งก้านมากมาย ลำต้นต่อกันเป็นข้อๆ ใบ เดี่ยว ขนาดเล็กมาก ร่วงง่าย ดอก เป็นกระจุกตามข้อหรือปลายกิ่ง สีขาวอมเหลือง ส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย ดอกสมบูรณ์เพศมีเล็กน้อย ผล ไม่ค่อยติด รูปร่างผลยาว มี 3 พู ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลเข้ม ส่วนที่เป็นพิษ :  น้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม สารพิษ : ยางมีสาร 4-deoxyphorbol และอนุพันธ์เป็นสารร่วมก่อมะเร็ง euphorbon,...

กะลังตังช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Girardinia heterophylla  Decne วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : Thatch Grass , Wolly Grass, Lalang, Alang-alang ชื่ออื่น : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง (ภาคเหนือ)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากหนาแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปฝ่ามือ เป็นพู 3-7 พู ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อย ตามก้านใบมีขนเป็นหนามแข็งๆ กอดเล็กสีเขียวอ่อน ออกรวมกันเป็นพวงใหญ่ตามง่ามใบ ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแน่น ส่วนที่เป็นพิษ :  ขนหรือหนามตามส่วนต่างๆทำให้เจ็บ คัน และปวดมาก สารพิษ : อาการเกิดพิษ :   การรักษา :

หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica  (L.) P.Beauv. วงศ์ : Poaceae (Gramineae) ชื่อสามัญ : Thatch Grass , Wolly Grass, Lalang, Alang-alang ชื่ออื่น : ลาลาง  ลาแล (มลายู-ยะลา) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดินสีเหลืองอ่อน ยาวและแข็ง ลำต้นเทียมบนดินสูงได้ 0.3-0.8 เมตร ใบ เดี่ยว แทงออกจากเหง้า ใบเล็กยาว ขอบใบคม ดอก ช่อ แทงออกจากเหง้า ดอกย่อย ขนาดเล็ก รวมกันอยู่ช่อแน่น สีเงินอมเทาอ่อนๆ ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตก ส่วนที่เป็นพิษ :  ขอบใบคม อาจบาดทำให้เป็นแผล สัมผัสผิวหนังทำให้เกิดอาการคัน สารพิษ : อาการเกิดพิษ :   การรักษา :

ตำแยช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocnide stimulans  (L.f.) Chew วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : - ชื่ออื่น : สามแก้ว (ภาคใต้) หานเดื่อ หานสา (ภาคเหนือ) เอ่โก่เปอ ไอ้ขุนา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทา และมีประช่องระบายอากาศทั่วไป ใบเดี่ยวเรียงสลับหรือเวียนกัน ทรงใบรูปหอกกลับ โคนใบสอบ ปลายสุดของใบเรียวแหลม ผิวใบด้านล่างเป็นคราบขาว ดอกเล็กสีขาวปนเหลือง หรือสีม่วงอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อยาวๆ ห้อยตามง่ามใบ ผลเล็ดกลมสีเขียว ส่วนที่เป็นพิษ :  ขนหรือเกล็ดตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ ช่อดอก จะทำให้เกิดอาการคัน ผิวหนังไหม้เกรียม หรือแดง เป็นผื่นและปวดมาก สารพิษ : อาการเกิดพิษ :...

ตำแย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Laportea interrupta  (L.) Chew วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : - ชื่ออื่น : กะลังตังไก่ (ภาคใต้) ตำแยตัวเมีย (ภาคกลาง) ว่านช้างร้อง (เชียงใหม่) หานไก่ (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 เซนติเมตร ทุกส่วนมีขน ใบ เดี่ยว รูปหัวใจปลายแหลม ขอบใบหยัก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศ ไม่มีกลีบดอก ส่วนที่เป็นพิษ :  ทุกส่วนที่มีขน สารพิษ : สาร histamine, acetylcholine, formic acid, 5-hydroxy tryptamine, acetic acid  ฯลฯ อาการเกิดพิษ :  ขนเมื่อถูกผิวหนังจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ระคายเคือง บวมแดง ถ้าเป็นบริเวณผิวหนังอ่อนนุ่มจะมีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น การรักษา : ...

หมามุ่ย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mucuna pruriens  (L.) DC.  ชื่อพ้อง M. prurita  Hook.f. วงศ์ : Leguminosae - Papilionaceae ชื่อสามัญ : Cowitch ,  Cowhage ชื่ออื่น : บะเหยือง หมาเหยือง (ภาคเหนือ) โพล่ยู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) กลออื้อแซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เลื้อย ใบ ประกอบ คล้ายใบถั่วฝักยาว คือมี 3 ใบย่อย ใบย่อยรูปไข่ปลายแหลม มีขนทั่วไป ดอก ช่อ ดอกย่อย แบบดอกถั่ว สีม่วงแก่ ออกตามง่ามใบแถวปลายยอด ฝักแก่จัดสีเหลืองทองถึงเหลืองแก่ มีขนค่อนข้างยาว ถ้าสัมผัสจะคัน ฝักแก่จัดขนจะร่วงปลิวไป หมามุ่ยมีหลายชนิด ชนิดที่ 1  ฝักจะไม่ยาวมาก...