ตาตุ่มทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Excoecaria agallocha  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Blind Your Eyes ชื่ออื่น : ตาตุ่ม ตาตุ่มทะเล (กลาง)  บูตอ (มลายู-ปัตตานี) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้น ใบใหญ่หนาทึบ รูปร่างขอบขนาน ปลายแหลมมน ใบติดกับกิ่งแบบเวียน มีผิวมัน ดอกออกเป็นช่อเรียวยาว ตามโคนและก้านใบ ลำต้นและส่วนต่างๆ มียางขาว ขึ้นตามชายน้ำ ป่าชายเลน ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น สารพิษ :  oxocarol, agalocol, isoagalocol ellagic acid, gallicacid  การเกิดพิษ : ยาง หรือควันไฟจากการเผาไหม้ตาตุ่มทะเลเข้าตา จะทำให้ตาเจ็บ ถ้ามากอาจทำให้ตาบอดได้ถ้าหอยปูไปเกาะไม้ตาตุ่ม เมื่อนำมารับประทานจะทำให้เกิดอาการพิษ ท้องเสียอย่างรุนแรง อาเจียน  การรักษา : ล้างน้ำยางออกจากผิวหนังโดยใช้สบู่ และน้ำอาจให้ยาทา...

พลูแฉก

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Monstera deliciosa      Liebm. วงศ์ : Araceae ชื่อสามัญ : Mexican breadfruit, Swiss cheese plant ชื่ออื่น : พลูฉีก  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้เลื้อยที่มีรากตามข้อ มีรากออกตามข้อของลำต้น ช่วยในการเกาะยึด ก้านใบยาว ใบคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบอาจเว้าลึกหลายแห่ง หรือไม่เว้าเลยก็มี ใบมีสีเขียวเป็นมัน ดอกสีขาวออกเป็นช่อเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ยอด ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น สารพิษ :   สารในต้น สารพิษและสารเคมีอื่นๆ calcium oxalate, lycorine alkaloids  การเกิดพิษ : ถ้าเคี้ยวเข้าไปจะทำไห้ปาก ลิ้น เพดาน แสบและร้อนแดง เกิดอาการอาเจียน ท้องเสียเล็กน้อย เนื่องจากสารพิษไประคายเคือง mucosa และไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการอาเจียน  การรักษา : เมื่อได้รับสารพิษจากต้นให้ยาระงับปวดจำพวก meperidine(Demerol) บ้วนปากและกลั้วคอ รับประทาน...

ตำแย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Laportea interrupta  (L.) Chew วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : - ชื่ออื่น : กะลังตังไก่ (ภาคใต้) ตำแยตัวเมีย (ภาคกลาง) ว่านช้างร้อง (เชียงใหม่) หานไก่ (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 เซนติเมตร ทุกส่วนมีขน ใบ เดี่ยว รูปหัวใจปลายแหลม ขอบใบหยัก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศ ไม่มีกลีบดอก ส่วนที่เป็นพิษ :  ทุกส่วนที่มีขน สารพิษ : สาร histamine, acetylcholine, formic acid, 5-hydroxy tryptamine, acetic acid  ฯลฯ อาการเกิดพิษ :  ขนเมื่อถูกผิวหนังจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ระคายเคือง บวมแดง ถ้าเป็นบริเวณผิวหนังอ่อนนุ่มจะมีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น การรักษา : ...

ตำแยช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocnide stimulans  (L.f.) Chew วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : - ชื่ออื่น : สามแก้ว (ภาคใต้) หานเดื่อ หานสา (ภาคเหนือ) เอ่โก่เปอ ไอ้ขุนา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทา และมีประช่องระบายอากาศทั่วไป ใบเดี่ยวเรียงสลับหรือเวียนกัน ทรงใบรูปหอกกลับ โคนใบสอบ ปลายสุดของใบเรียวแหลม ผิวใบด้านล่างเป็นคราบขาว ดอกเล็กสีขาวปนเหลือง หรือสีม่วงอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อยาวๆ ห้อยตามง่ามใบ ผลเล็ดกลมสีเขียว ส่วนที่เป็นพิษ :  ขนหรือเกล็ดตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ ช่อดอก จะทำให้เกิดอาการคัน ผิวหนังไหม้เกรียม หรือแดง เป็นผื่นและปวดมาก สารพิษ : อาการเกิดพิษ :...

กะลังตังช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Girardinia heterophylla  Decne วงศ์ : Urticaceae ชื่อสามัญ : Thatch Grass , Wolly Grass, Lalang, Alang-alang ชื่ออื่น : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง (ภาคเหนือ)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากหนาแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปฝ่ามือ เป็นพู 3-7 พู ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อย ตามก้านใบมีขนเป็นหนามแข็งๆ กอดเล็กสีเขียวอ่อน ออกรวมกันเป็นพวงใหญ่ตามง่ามใบ ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแน่น ส่วนที่เป็นพิษ :  ขนหรือหนามตามส่วนต่างๆทำให้เจ็บ คัน และปวดมาก สารพิษ : อาการเกิดพิษ :   การรักษา :

พญาไร้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphorbia tirucalli  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Pencil Plant, Milk Bush ชื่ออื่น : เคียะจีน พญาร้อยใบ (เชียงใหม่)  เคียะเทียน (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ลำต้นสีเขียว กลมขนาดเล็ก อวบน้ำ มียางสีขาวทุกส่วน ส่วนบนจะแตกกิ่งก้านมากมาย ลำต้นต่อกันเป็นข้อๆ ใบ เดี่ยว ขนาดเล็กมาก ร่วงง่าย ดอก เป็นกระจุกตามข้อหรือปลายกิ่ง สีขาวอมเหลือง ส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย ดอกสมบูรณ์เพศมีเล็กน้อย ผล ไม่ค่อยติด รูปร่างผลยาว มี 3 พู ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลเข้ม ส่วนที่เป็นพิษ :  น้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม สารพิษ : ยางมีสาร 4-deoxyphorbol และอนุพันธ์เป็นสารร่วมก่อมะเร็ง euphorbon,...

โพทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Thespesia populnea  L. Soland.ex Corr. วงศ์ : Malvaceae ชื่อสามัญ : Cork tree, Portia tree, Rosewood of Seychelles, Tulip tree ชื่ออื่น : บากู (มลายู-นราธิวาส) ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี) ปอมัดไซ (เพชรบุรี)   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กสูง ๘ – ๑๒ เมตร ลำต้นโค้ง แตกกิ่งในระดับต่ำเรือนยอดแผ่กว้าง ค่อนข้างหนาทึบ เปลือกเรียบสีเทาอ่อน หรือขรุขระมีรอยแตกตามยาวเป็นร่องลึก ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปคล้ายหัวใจ ขนาด ๕ – ๑๐ x...

คริสต์มาส

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Euphorbia pulcherrima  Willd.ex Klotzsch. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Poinsettia, Pointed Leaf, Lobster Plant, Chrismas Star ชื่ออื่น : บานใบ (ภาคเหนือ) โพผัน สองระดู (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบ เดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลม ขอบใบหยัก 2-3 หยัก ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก ช่อ ออกปลายกิ่ง ในหนึ่งช่อดอกมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ร่วมกัน มีใบประดับสีแดงรูปหอกขนาดใหญ่อยู่รอบๆ ช่อดอกเป็นจำนวนมาก ส่วนที่เป็นพิษ : น้ำยางสีขาวจากใบ ต้น สารพิษ :  resin   สารออกฤทธิ์เป็นกลุ่ม diterpene ester การเกิดพิษ : น้ำยางถูกผิวหนังจะระคายเคืองมาก ผิวหนังเป็นปื้นแดง ต่อมาจะบวมพองเป็นตุ่มน้ำ...

หนุมานนั่งแท่น

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Jatropha podagrica  Hook.f. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Fiddle-leaved Jatropha ชื่ออื่น : ว่านเลือด (ภาคกลาง) หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม ลำต้นขยายใหญ่มากมีน้ำยางใส ใบ เดี่ยว ก้านใบยาว แผ่นใบเว้าลึก จะออกที่ปลายลำต้นแบบวนสลับ ดอก ช่อ ก้านดอกยาวมาก ก้านดอกย่อยและดอกย่อยสีแดงส้ม ออกเป็นช่อเหมือนซี่ร่ม ผล กลมยาว เป็นพูตามแนวยาว ผลแตกได้ ส่วนที่เป็นพิษ : เมล็ด ยาง สารพิษ : สารพิษมีฤทธิ์คล้าย toxalbumin,curcin พิษจาก resin alkaloid glycoside  การเกิดพิษ :  น้ำยางถูกผิวหนังเกิดอาการแพ้ บวมแดงแสบร้อน...

ฝิ่นต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Jatropha multifida  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Coral Bush , Coral Plant, Physic Nut ชื่ออื่น : มะหุ่งแดง (ภาคเหนือ)  มะละกอฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-5 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาวเหลือง ใบ เดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกๆ แบบนิ้วมือ 9-10 แฉก แต่ละแฉกแบ่งเป็นหยักปลายแหลมเรียว ก้านใบยาว โคนก้านใบมีหูใบเป็นเส้นๆ หลายเส้น ใบออกแบบสลับ ดอก ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีแดง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ผล รูปร่างค่อนข้างกลมมี 3...