พลูแฉก

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Monstera deliciosa      Liebm. วงศ์ : Araceae ชื่อสามัญ : Mexican breadfruit, Swiss cheese plant ชื่ออื่น : พลูฉีก  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้เลื้อยที่มีรากตามข้อ มีรากออกตามข้อของลำต้น ช่วยในการเกาะยึด ก้านใบยาว ใบคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบอาจเว้าลึกหลายแห่ง หรือไม่เว้าเลยก็มี ใบมีสีเขียวเป็นมัน ดอกสีขาวออกเป็นช่อเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ยอด ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น สารพิษ :   สารในต้น สารพิษและสารเคมีอื่นๆ calcium oxalate, lycorine alkaloids  การเกิดพิษ : ถ้าเคี้ยวเข้าไปจะทำไห้ปาก ลิ้น เพดาน แสบและร้อนแดง เกิดอาการอาเจียน ท้องเสียเล็กน้อย เนื่องจากสารพิษไประคายเคือง mucosa และไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการอาเจียน  การรักษา : เมื่อได้รับสารพิษจากต้นให้ยาระงับปวดจำพวก meperidine(Demerol) บ้วนปากและกลั้วคอ รับประทาน...

ตาตุ่มทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Excoecaria agallocha  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Blind Your Eyes ชื่ออื่น : ตาตุ่ม ตาตุ่มทะเล (กลาง)  บูตอ (มลายู-ปัตตานี) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้น ใบใหญ่หนาทึบ รูปร่างขอบขนาน ปลายแหลมมน ใบติดกับกิ่งแบบเวียน มีผิวมัน ดอกออกเป็นช่อเรียวยาว ตามโคนและก้านใบ ลำต้นและส่วนต่างๆ มียางขาว ขึ้นตามชายน้ำ ป่าชายเลน ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น สารพิษ :  oxocarol, agalocol, isoagalocol ellagic acid, gallicacid  การเกิดพิษ : ยาง หรือควันไฟจากการเผาไหม้ตาตุ่มทะเลเข้าตา จะทำให้ตาเจ็บ ถ้ามากอาจทำให้ตาบอดได้ถ้าหอยปูไปเกาะไม้ตาตุ่ม เมื่อนำมารับประทานจะทำให้เกิดอาการพิษ ท้องเสียอย่างรุนแรง อาเจียน  การรักษา : ล้างน้ำยางออกจากผิวหนังโดยใช้สบู่ และน้ำอาจให้ยาทา...

คริสต์มาส

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Euphorbia pulcherrima  Willd.ex Klotzsch. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Poinsettia, Pointed Leaf, Lobster Plant, Chrismas Star ชื่ออื่น : บานใบ (ภาคเหนือ) โพผัน สองระดู (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบ เดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลม ขอบใบหยัก 2-3 หยัก ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก ช่อ ออกปลายกิ่ง ในหนึ่งช่อดอกมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ร่วมกัน มีใบประดับสีแดงรูปหอกขนาดใหญ่อยู่รอบๆ ช่อดอกเป็นจำนวนมาก ส่วนที่เป็นพิษ : น้ำยางสีขาวจากใบ ต้น สารพิษ :  resin   สารออกฤทธิ์เป็นกลุ่ม diterpene ester การเกิดพิษ : น้ำยางถูกผิวหนังจะระคายเคืองมาก ผิวหนังเป็นปื้นแดง ต่อมาจะบวมพองเป็นตุ่มน้ำ...

ฝิ่นต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Jatropha multifida  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Coral Bush , Coral Plant, Physic Nut ชื่ออื่น : มะหุ่งแดง (ภาคเหนือ)  มะละกอฝรั่ง (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-5 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาวเหลือง ใบ เดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกๆ แบบนิ้วมือ 9-10 แฉก แต่ละแฉกแบ่งเป็นหยักปลายแหลมเรียว ก้านใบยาว โคนก้านใบมีหูใบเป็นเส้นๆ หลายเส้น ใบออกแบบสลับ ดอก ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีแดง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ผล รูปร่างค่อนข้างกลมมี 3...

หนุมานนั่งแท่น

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Jatropha podagrica  Hook.f. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Fiddle-leaved Jatropha ชื่ออื่น : ว่านเลือด (ภาคกลาง) หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม ลำต้นขยายใหญ่มากมีน้ำยางใส ใบ เดี่ยว ก้านใบยาว แผ่นใบเว้าลึก จะออกที่ปลายลำต้นแบบวนสลับ ดอก ช่อ ก้านดอกยาวมาก ก้านดอกย่อยและดอกย่อยสีแดงส้ม ออกเป็นช่อเหมือนซี่ร่ม ผล กลมยาว เป็นพูตามแนวยาว ผลแตกได้ ส่วนที่เป็นพิษ : เมล็ด ยาง สารพิษ : สารพิษมีฤทธิ์คล้าย toxalbumin,curcin พิษจาก resin alkaloid glycoside  การเกิดพิษ :  น้ำยางถูกผิวหนังเกิดอาการแพ้ บวมแดงแสบร้อน...

โพทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Thespesia populnea  L. Soland.ex Corr. วงศ์ : Malvaceae ชื่อสามัญ : Cork tree, Portia tree, Rosewood of Seychelles, Tulip tree ชื่ออื่น : บากู (มลายู-นราธิวาส) ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี) ปอมัดไซ (เพชรบุรี)   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กสูง ๘ – ๑๒ เมตร ลำต้นโค้ง แตกกิ่งในระดับต่ำเรือนยอดแผ่กว้าง ค่อนข้างหนาทึบ เปลือกเรียบสีเทาอ่อน หรือขรุขระมีรอยแตกตามยาวเป็นร่องลึก ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปคล้ายหัวใจ ขนาด ๕ – ๑๐ x...

มะม่วงหิมพานต์

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anacardium occidentale  L. วงศ์ : Anacardiaceae ชื่อสามัญ : Cashew Nut Tree ชื่ออื่น : กะแตแก (มลายู-นราธิวาส) กายี  ตำหยาว ท้ายล่อ ส้มม่วงชูหน่วย (ภาคใต้)  นายอ  (มลายู-ยะลา) มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์)  มะม่วงกุลา มะม่วงลังกา มะม่วงสิงหน มะม่วงหยอด (ภาคเหนือ)  มะม่วงทูนหน่วย ส้มทูนหน่วย (สุราษฎร์ธานี)  มะม่วงยางหุย มะม่วงเม็ดล่อ (ระนอง) มะม่วงไม่รู้หาว มะม่วงหิมพานต์ (ภาคกลาง)  ยาร่วง (ปัตตานี)   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 6-10 เมตร ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวแบบเรียงสลับ ขนาดกว้าง...

โป๊ยเซียน

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphorbia milii  Des Moul. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Crown of Thorns, Corona de Sespina ชื่ออื่น : ระวิงระไว  พระเจ้ารอบโลก ว่านเข็มพญาอินทร์ (เชียงใหม่) ไม้รับแขก (ภาคกลาง) ว่านมุงเมือง(แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นเป็นเหลี่ยมมนสีน้ำตาล มีหนามแหลม ออกเป็นกระจุก ใบ เดี่ยว ออกบริเวณส่วนปลายลำต้น ไม่มีก้านใบ ใบอวบน้ำ รูปไข่กลับ ปลายใบมน ใบออกสลับ ดอก ช่อ ออกเป็นกระจุกใกล้ส่วนยอด มีชนิดต้นดอกสีแดง สีนวล สีเหลือง ฯลฯ ขนาดของดอกย่อยแตกต่างกัน ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ส่วนที่เป็นพิษ :  น้ำยาง สารพิษ : resin,...

สลัดไดป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphobia antiquorum  L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Triangular Spurge, Malayan Spurge Tree ชื่ออื่น : สลัดไดป่า (ภาคกลาง) เคียะผา (ภาคเหนือ) กะลำพัก (นครราชสีมา) เคียะเลี่ยม หงอนงู (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น สูงประมาณ 8 เมตร ลำต้นกิ่งอวบน้ำมี 3-6 เหลี่ยมตามแนวสัน ที่สันมีหนาม ผิวสีเขียว ถ้าแก่จัดมีสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวขุ่น ใบ เดี่ยว มีจำนวนน้อย ออกตามแนวสัน รูปไข่กลับ ปลายใบกลม ดอก เป็นช่อสั้นๆ มีใบประดับออกเป็นคู่ตรงข้าม และมีใบประดับย่อยขนาดเล็กๆ...

ชวนชม

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Adenium obesum  (Forsk.) Roem.&Schult. วงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Pink Bigmonia, Salsi Star ชื่ออื่น : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นอวบน้ำมียางขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปช้อน เรียงแบบเวียน ดอก เดี่ยวหรือช่อสั้นๆ กลีบดอกสีแดง โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ผล เป็นฝักคู่รูปยาวรี แก่แตกได้ (ปัจจุบันมีต้นที่มีดอกสีขาวและสีชมพู) ส่วนที่เป็นพิษ :  น้ำยางสีขาว ถูกผิวหนังอักเสบ ถ้ากินมีพิษต่อหัวใจ สารพิษ : เป็นสารกลัยโคไซด์ เช่น abobioside, echubioside ฯลฯ การเกิดพิษ : ...