ลำโพง

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Datura alba  Nees  วงศ์ :  Solanaceae ชื่อสามัญ :  Jimson Weed, Devil's Apple, Thorn Apple, Stinkweed, Mad Apple, Devil's Weed, Malpitte, Moonflower, Witch's Thimble ชื่ออื่น :  ลำโพงขาว, มะเขือบ้า, มะเขือบ้าดอกดำ, ลำโพงกาสลัก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเมื่อโตเต็มที่มีขนาดความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ลักษณะลำต้น ใบ คล้ายต้นมะเขือพวง ลำต้น กิ่ง ก้าน...

เลี่ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Melia  toozendan  Siebold et Zucc. วงศ์ :  Meliaceae ชื่อสามัญ :  Bustard Cedar, Persian Lilac, Bead Tree, China Tree, China Ball, Pride of India, Indian Lilac, China Berry ชื่ออื่น :  เฮี่ยน (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ 12-16 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อยหยักเป็นฟันเลื่อย ดอก ช่อ เกิดที่ซอกใบ มี...

แสลงใจ

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Strychnos nux-vomica  L.  วงศ์ :  Strychnaceae ชื่อสามัญ :  Nux-vomica Tree, Snake Wood ชื่ออื่น :  กระจี้ กะกลิ้ง ตูมกาแดง แสลงทม แสลงเบื่อ แสลงเบือ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 30 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 5 - 8 ซม. ยาว 7 - 12 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน...