มันแกว

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Pachyrhizus erosus   L. Urb. วงศ์ :   Leguminosae ชื่อสามัญ :   Jicama, Yam bean ชื่ออื่น :  มันแกว (กลาง), หัวแปะกัวะ (ใต้), มันแกวละแวก มันแกวลาว (เหนือ), มันเพา (อีสาน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้เถาเลื้อยพัน มีหัวใต้ดิน เป็นรากสะสมอาหาร ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ ดอกช่อกระจะ ออกเดี่ยวๆ ที่ซอกใบ มีขนสีน้ำตาล กลีบดอกสีม่วงแกมน้ำเงิน รูปดอกถั่ว ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน...

กระท่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Mitragyna speciosa  (Roxb.) Korth. วงศ์ :  Rubiaceae ชื่อสามัญ :  - ชื่ออื่น :  อีถ่าง (ภาคกลาง) ท่อม (ภาคใต้)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปไข่กว้าง ยาว 12-18 ซม. กว้าง 5-10 ซม. ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบป้านกลม แผ่นใบบาง ด้านท้องใบมีเส้นใบเป็นสันขึ้นมาชัดเจนเมื่อแก่ เส้นแขนงใบข้างละ 8-14 เส้น ก้านใบยาว 2-3 ซม. มีหูใบอยู่ระหว่างโคนก้านใบ...

กลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Dioscorea hispida  Dennst. var. hispida ชื่อพ้อง : D. hirsuta  Blume  วงศ์ :  Dioscoreaceae ชื่อสามัญ : Intoxicating yam, Nami, Wild yam  ชื่ออื่น :  กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก กอย (ภาคเหนือ) คลี้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้น เป็นไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้อื่น ไม่มีมือเกาะลำต้นมีหนามเล็กๆ กระจายทั่วไปและมีขนนุ่มๆ สีขาวปกคลุม มีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะทรงกลมรี มีรากเล็กๆ กระจายทั่วทั้งหัว มี 3-5 หัวต่อต้น เปลือกหัวบางสีน้ำตาลออกเหลือง เนื้อในหัวมี 2 ชนิด...

กัญชา

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Cannabis sativa  L. วงศ์ :  Canabaceae ชื่อสามัญ :  Hemp, Indian Hemp, Ganja, Kif, Weed, Grass, Pot ชื่ออื่น :   กัญชาจีน (ทั่วไป), คุนเช้า (จีน), ปาง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ยานอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ล้มลุกปีเดียว ลำต้นตั้งตรง สูง 0.9-1.5 ซม. ไม่ค่อยแตกสาขา ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ เรียงสลับ ขอบใบเว้าลึกจนถึงจุดโคนใบเป็น 5-7 แฉก...

ทองหลางใบมน

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Erythrina  Fuscsa  Lour. ชื่อพ้อง :  Erythrina glauca  Willd. วงศ์ :  Leguminosae ชื่อสามัญ :  Chekring, Coral Bean, Purple Coral-Tree, Swamp  ชื่ออื่น :  ทองหลางน้ำ ทองโหลง (ภาคกลาง) ทองหลางบ้าน (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบ เรียงสลับ มี 3 ใบย่อย มีหูใบ ใบย่อยรูปไข่หรือโค้ง ใบมีขน ดอกออกเป็นช่อ ดอกออกแบบสลับ ออกที่ยอด ดอกย่อยออกเป็นกระจุก กระจายกันตามก้านดอก ดอกสีแดงอิฐ มีใบประดับรูปไข่ ผลเป็นฝัก...

ใบระบาด

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Argyreia nervosa  (Burm.f.) Bojer  วงศ์ :  Convolvulaceae  ชื่อสามัญ :  Morning Glory , Baby Hawaiian Woodrose ชื่ออื่น :  ผักระบาด (ภาคกลาง) เมืองบอน (กรุงเทพฯ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้เถา ยาวได้ถึง 10 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาว และขนสีขาวหนาแน่น ใบ ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหัวใจ กว้าง 9 - 25 เซนติเมตร ยาว 11 - 30 เซนติเมตร...

ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana camara  L. วงศ์ : Verbenaceae ชื่อสามัญ : Cloth of Gold, Hedge Flower, Orange Sedge ชื่ออื่น : ก้ามกุ้ง เบญจมาศป่า (ภาคกลาง) ขะจาย ตาปู มะจาย (แม่ฮ่องสอน) ขี้กา คำขี้ไก่ (เชียงใหม่)ดอกไม้จีน (ตราด) ยี่สุ่น (ตรัง) สามสิบ (จันทบุรี) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูงได้ถึง 40-90 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขนทุกส่วน ยกเว้นกลีบดอกและผล ใบ เดี่ยว แผ่นใบสากมีขน...

ผักบุ้งทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Ipomoea pes-caprae  ( L.) R.br. วงศ์ :  Convolvulaceae ชื่อสามัญ : Goat's Foot  Creeper, Beach Morning Glory  ชื่ออื่น :  ละบูเลาห์ (มลายู-นราธิวาส) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้เลื้อยล้มลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรือดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกล้ทะเล ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว แผ่นใบกว้าง โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึก ดอก ช่อ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง กลีบดอกติดกันปลายบานคล้ายปากแตร ดอกบานตอนเช้า บ่ายๆ จะหุบเหี่ยว ผล...

ฝิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Papaver somniferum  L. วงศ์ :  Papaveraceae ชื่อสามัญ :  Opium  Poppy ชื่ออื่น :  - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ส่วนที่เป็นพิษ :  ยาง ยางของผลฝิ่นที่ถูกกรีดจะมีสีขาว เมื่อถูกอากาศจะมีสีคล้ำลง กลายเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลไหม้ หรือดำ มีกลิ่นเหม็นเขียวและรสขม เรียนว่า ฝิ่นดิบ ส่วนฝิ่นที่มีการนำมาใช้เสพ เรียกว่า ฝิ่นสุก ได้มาจากนำฝิ่นดิบไปต้มหรือเคี่ยวจนสุก สารพิษ :     Morphine และ อัลคาลอยด์ของฝิ่น (สารเสพติด) การเกิดพิษ :   ในขณะที่ผู้เสพตกอยู่ใต้อิทธิพลของยาเสพติดจะมีอาการง่วงนอน เซื่องซึม ชีพจรเต้นช้า ไม่รู้สึกหิว ไม่พูดมาก และไม่สนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว อาจจะนั่งเหม่อมองออกไปโดยไม่มีจุดหมาย นัยน์ตาอาจเปลี่ยนสีและขนาดของม่านตาอาจจะเล็กลงเท่าขนาดรูเข็ม เมื่อเริ่มมีความต้องการยาครั้งต่อไปและมีอาการของการขาดยาเสพติดจะมีลักษณะอาการเริ่มต้น คือ น้ำตา น้ำมูกไหล...

ยาสูบ

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Nicotiana tabacum  L. วงศ์ :  Solanaceae ชื่อสามัญ :  Tobacco ชื่ออื่น :  จะวั้ว (เขมร-สุรินทร์) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นพืชล้มลุก อายุปีเดียว มีลำต้นตั้งตรง สูง 0.7-1.50 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว มีขนาดใหญ่ ใบมีลักษณะหยาบ รูปไข่แกมรี ถึงรูปยาวรี หรือรูปไข่กลับ ขนาดยาว 10-35 ซม. กว้าง 12-18 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม หรือมน ดอกเป็นดอกช่อ ออกที่ปลายต้น กลีบเลี้ยงมีสีเขียวรูปถ้วยเชื่อมติดกันที่โคนกลีบ รูปไข่ หรือรูปหลอด ยาว...